Struktura

Iliad Purple S.A.S.

Francja

P4 sp. z o.o.
„Play”

Polska

100%

Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o.

Polska

50%

Play Finance 1
S.A.

Luxembourg

100%

3S Data Center
S.A.

Polska

100%

3S BOX S.A.

Polska

100%

Vortanoria Investments sp. z o.o.

Polska

100%

Syrion
sp. z o.o.

Polska

100%

PT sp. z o.o.

Polska

100%

SferaNet S.A.

Polska

100%

Tacertille Investments
sp. z o.o.

Polska

100%

Redge
Technologies
sp. z o.o.

Polska

95%

Vestigit
sp. z o.o.

Polska

67,76%

Redge Media
PPV
sp. z o.o.

Polska

100%

MediaTool
sp. z o.o.

Polska

90%