P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, nastąpiło połączenie spółki pod firmą UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („UPC Polska”) z Emitentem jako spółką przejmującą.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki UPC Polska na Emitenta, w związku z czym Play wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki UPC Polska.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR