Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2022 informuje, że w dniu 31.03.2023 r. Emitent, w wykonaniu umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2022 r., dokonał sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta, Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki Plug Finco S.à r.l., należącej do grupy InfraVia Capital Partners.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR