Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty i zamknął wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytów Uprzywilejowanych z dnia 7 marca 2017r. (z późn. zmianami), oraz Umowy dot. Dodatkowej Linii Kredytowej, zawartej dnia 14 kwietnia 2020r („Spłata Kredytów Uprzywilejowanych”).

Spłata Kredytów Uprzywilejowanych została dokonana poprzez częściowe wykorzystanie środków uzyskanych z nowej Umowy Kredytów o wartości 5,5 miliarda złotych zawartej w dniu 26 marca 2021 r. (Raport ESPI 4/2021). W wyniku dokonania Spłaty Kredytów Uprzywilejowanych, zabezpieczenia udzielone przez Emitenta, w tym m.in. zastaw na aktywach, zostaną zwolnione.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR