Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku otrzymał Uchwałę podjętą przez jedynego wspólnika Emitenta dotyczącą wyboru Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia audytu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz jej spółek zależnych za lata obrotowe kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Art. 17 (1) MAR