Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.

  1. Raport roczny Spółki i skonsolidowany raport roczny Spółki oraz jej jednostek zależnych za rok 2019 – 10 marca 2020 roku;
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne Play Communications S.A. i jej jednostek zależnych:
  • raport kwartalny za 1 kwartał 2020 – 12 maja 2020 roku;
  • raport kwartalny za 3 kwartał 2020 – 4 listopada 2020 roku;
  1. Skonsolidowany raport półroczny Play Communications i jej jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2020 roku – 10 sierpnia 2020 roku.

Raport roczny Play Communications S.A. i jej jednostek zależnych został opublikowany dnia 26 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.