Zarząd P4 sp. z o.o. ("Spółka") informuje, że na mocy uchwały nr 135/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2020 r. do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW") zostało wprowadzonych 1.500 obligacji serii A Spółki wyemitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji ("Obligacje").

Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony zostanie na dzień 28 lutego 2020 r. 
Obligacje zostały wyemitowane w dniu 13 grudnia 2019 r. na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2019r. nr 2019/270 oraz uchwały jedynego wspólnika Spółki z dnia 4 grudnia 2019 r. nr 2019/84.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.