• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe P4 Sp. z o.o. oraz jej jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2022 roku

  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe P4 Sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2022 roku

  • Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe P4 Sp. z o.o. i jej jednostek zależnych za rok 2021

  • Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe P4 Sp. z o.o. za rok 2021

  • P4 - Raport za trzeci kwartał 2020

  • P4 sp. z o.o. wyniki roczne za 2019 rok

  • Wyniki za 2019 rok