Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za rok 2023, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 rok, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad (załącznik nr 1).

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Załącznik nr 1 (PDF)