Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za trzeci kwartał 2023 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe Emitenta za trzeci kwartał 2023, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad – załącznik nr 1.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Załącznik Nr 1 do P4 Sp. z o.o. ESPI 7 2023 (PDF)