Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023:

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za rok 2022 – 16 marca 2023 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2023 roku – 30 sierpnia 2023 roku.

Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.