Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), w związku z publikacją pełnego skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za pierwsze półrocze 2022 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2022, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad: Załącznik nr 1

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Załącznik Nr 1 do ESPI 6 2022 P4 Sp. z o.o (PDF)