Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2022 roku – 30 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.