Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), informuje, że w dniu 19.06.2022 Emitent podpisał z Infravia V Invest S.à.r.L. umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta, FiberForce sp. z o.o. („FiberForce”), za cenę w wysokości PLN 1,775 miliarda, przy zastrzeżeniu standardowych korekt opisanych w umowie oraz zgód regulacyjnych. Umowa zostanie wykonana po spełnieniu się określonych w niej warunków.

Do końca 2022 roku Play, w drodze podziału przez wydzielenie spółki zależnej od Play, tj. UPC Polska sp. z o.o. („UPC”), planuje przenieść do FiberForce część działalności UPC obejmującej w szczególności aktywa sieci dostępowej w postaci ok. 3,7 mln przyłączy sieciowych w technologiach HFC oraz FTTx. FiberForce będzie udostępniać swoją infrastrukturę sieciową innym operatorom telekomunikacyjnym (w tym m.in. Play i UPC) na zasadach hurtowego dostępu.

Zamknięcie transakcji opisanej w powyżej wymaga zgody właściwych organów antymonopolowych i wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR