Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022:

1. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych za rok 2021 – 22 marca 2022 roku;

2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2022 roku – 6 września 2022 roku.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.