Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 10 grudnia 2021r. Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International AG, Santander Bank Polska S.A. oraz Sociéte Générale jako głównymi organizatorami i gwarantami oraz z powyższymi bankami oraz Crédit Agricole Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami, nową umowę kredytową na kwotę 5,5 miliarda złotych („Umowa Kredytowa”, „Kredyt Terminowy”).

Środki finansowe z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w spółce UPC Polska sp. z o.o. (raport ESPI z dnia 22 września 2021r.), które jest uwarunkowane otrzymaniem zgody właściwych organów antymonopolowych. Zamknięcie transakcji planowane jest na I półrocze 2022 roku.

Uruchomienie kredytu wymaga spełnienia warunków zawieszających. Data spłaty Kredytu Terminowego ustalona została na 26 marca 2026r. Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża, której wielkość uzależniona jest od poziomu zadłużenia Play, którego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x. Kredyt nie jest zabezpieczony.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR