W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 30 lipca 2021r., Zarząd P4 sp. z o.o. („Spółka”, „Play”) informuje, że w dniu 22 września 2021r. Spółka zawarła Umowę Sprzedaży i Nabycia dotyczącą100% udziałów w UPC Polska sp. z o.o. („UPC Polska”) z obecnym udziałowcem należącym do grupy Liberty Global.

Wartość akwizycji w gotówce (bez zadłużenia i bez uwzględnienia gotówki) została ustalona w wysokości PLN 7,0 mld, co odpowiada mnożnikowi EBITDAaL za rok 2020 na poziomie 9,3x przed efektami synergii i około 7x z uwzględnieniem synergii przychodowych i kosztowych.

UPC Polska jest jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce, z dostępem do 3,7 mln gospodarstw domowych w technologii FTTx i 1,5 mln abonentów. W 2020 roku UPC Polska wypracowała PLN 1,7 mld przychodów i PLN 757 mln EBITDAaL.

Na podstawie danych finansowych za rok 2020, łączne przychody Play i UPC Polska wynoszą PLN 9 mld a łączna EBITDAaL PLN 3,2 mld. Play i UPC będą dostarczać usługi telekomunikacyjne do ponad 17 mln subskrybentów.

Nabycie UPC Polska wymaga zgody właściwych organów antymonopolowych. Zamknięcie transakcji planowane jest na I półrocze 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR