Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad, w związku z publikacją pełnego skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za pierwsze półrocze 2021 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowe informacje dotyczące wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2021, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad: Załącznik nr 1

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku czyli 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Wstępne wyniki finansowe P4 Sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2021 roku (PDF)