Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad (rozumianej jako Iliad SA i jej spółki zależne), w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Grupy Iliad za pierwsze półrocze 2021 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2021, raportowane zgodnie ze standardami Grupy Iliad - załącznik 1

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku czyli 31 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że Grupa Iliad złożyła grupie Liberty Global wstępną, niewiążącą ofertę nabycia 100% udziałów w spółce UPC Polska Sp. z o.o., wycenionej na PLN 7,3 miliarda (bazując na estymowanej wartości EBITDA za rok 2021 w wysokości PLN 782 miliony). Obecnie prowadzone są rozmowy pomiędzy stronami, jednak Grupa Iliad nie może zapewnić, że transakcja dojdzie do skutku. Wynik rozmów zostanie zakomunikowany w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Wstępne wyniki finansowe P4 Sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2021 roku (PDF)