Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2021 roku – 31 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.