W dniu 7 czerwca 2021 r. Orange Polska oraz P4 Sp. z o.o. (Play) podpisały przedłużenie obecnej umowy roamingu krajowego do roku 2025r (Umowa). Współpraca pomiędzy operatorami będzie kontynuowana w obecnej formule „take-or-pay”. Umowa gwarantuje dostęp klientom Play do sieci Orange w latach 2021 – 2025. Dzięki intensywnej rozbudowie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej Play, Umowa dotyczy ograniczonej części ruchu sieciowego zapewniając jednocześnie odpowiednią jakości usług klientom Play.

W związku z zawartą Umową, w latach 2021-2025 koszty roamingu krajowego Play wyniosą łącznie PLN 300 mln

Podstawa prana: Art. 17 MAR