Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Emitent zawarł z Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska jako Głównymi Organizatorami i Gwarantami oraz z powyższymi bankami oraz Credit Agricole Bank Polska jako Pierwotnymi Kredytodawcami nową Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych na łączną kwotę 5,5 miliardów złotych („Umowa Kredytów”, „Kredyty”).

Po spełnieniu warunków zawieszających, Kredyt Terminowy w kwocie PLN 3,5 mld udzielony zostanie na okres 5 lat, zaś Kredyt Odnawialny w kwocie PLN 2 mld będzie dostępny przez okres 3 lat z możliwością jego przedłużenia lub zamiany na kredyt terminowy, za zgodą Kredytodawców. Kredyty nie są zabezpieczone. Środki z Umowy Kredytów mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia Emitenta oraz na ogólne cele korporacyjne.

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża, której wielkość uzależniona jest od poziomu zadłużenia Play, którego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR