Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku Marcin Szul złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ds. Finansowych P4 Sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu