Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że na mocy uchwały nr 249/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 marca 2021 r. do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) zostało wprowadzonych 500.000 obligacji serii B wyemitowanych w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji („Obligacje”).

Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony zostanie na dzień 16 marca 2021 r.

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 29 grudnia 2020 r. na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 2020/287 oraz uchwały jedynego wspólnika Emitenta z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 2020/88.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.