Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

  1. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie roczne Emitenta oraz jego jednostek zależnych za rok 2020 – 19 marca 2021 roku;
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2021 roku – 10 września 2021 roku.

Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.