Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

  1. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych za rok 2020 – 12 marca 2021 roku;
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne Play Communications S.A. i jej jednostek zależnych:
  • raport kwartalny za 1 kwartał 2021 – 10 maja 2021 roku;
  • raport kwartalny za 3 kwartał 2021 – 10 listopada 2021 roku;
  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe półroczne Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych Skonsolidowany, jak również raport półroczny Play Communications i jej jednostek zależnych za pierwsze półrocze 2021 roku – 10 września 2021 roku.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO GPW.