Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że następujący członkowie Rady Dyrektorów jedynego Wspólnika Emitenta, tj. Play Communications S.A. („PCSA”) złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk ze skutkiem od dnia 18 listopada 2020 r.:

  • Pan Bruce Graham McInroy – ze stanowiska Przewodniczącego Rady Dyrektorów,
  • Pan Serdar Çetin – ze stanowiska członka Rady Dyrektorów,
  • Pan Patrick Tillieux – ze stanowiska członka Rady Dyrektorów,
  • Pan Ioannis Karagiannis – ze stanowiska członka Rady Dyrektorów,
  • Pan Vasileios Billis – ze stanowiska członka Rady Dyrektorów,
  • Pan Rouben Bourlas – ze stanowiska członka Rady Dyrektorów.

Emitent ogłasza również, że w ramach kooptacji do Rady Dyrektorów PCSA zostały powołane następujące osoby, które począwszy od 18 listopada 2020 r. będą pełnić następujące funkcje w Radzie Dyrektorów PCSA do czasu kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCSA:

Pani Camille Perrin – jako Dyrektor klasy B

Camille Perrin jest Dyrektorem ds. Marketingu Grupy iliad. Przed dołączeniem do iliad w 2008 roku, Camille rozpoczęła swoją karierę w Sara Lee, by następnie pracować przy tworzeniu start-upu specjalizującego się w druku cyfrowych zdjęć online. W 2001 roku przeniosła się do sektora telekomunikacyjnego, gdzie zajmowała kolejne stanowiska kierownicze w działach marketingu LibertySurf, Tiscali i Alice. Camille ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu marketingu na Uniwersytecie Paris Dauphine.

Pan Nicolas Jaeger – jako Dyrektor klasy B

Nicolas Jaeger jest Dyrektorem Finansowym Grupy iliad. Z iliad jest związany od 2007 roku, pełniąc najpierw funkcję Szefa Działu Relacji Inwestorskich, a następnie Skarbnika Grupy, został Dyrektorem Finansowym. Od maja 2018 r. jest Dyrektorem Finansowym Grupy, odpowiedzialnym również za rozwój działalności. Przed dołączeniem do iliad, Nicolas pracował przez pięć lat w Crédit Agricole CIB, jako Analityk Kredytowy, a następnie jako Menedżer ds. Relacji odpowiedzialny za sektor TMT. Jest członkiem Zarządu TRM (Telecom Réunion Mayotte). Jest absolwentem szkoły biznesu EDHEC i posiada tytuł magistra finansów Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Pani Shahrzad Sharvan – jako Dyrektor klasy B

Shahrzad Sharvan jest Szefem Działu Prawnego Grupy iliad. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich korporacyjnych spraw Grupy. Jest również Sekretarzem Zarządu iliad oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Nominacji, a także zajmuje się kwestiami zarządzania i zgodności z regulacjami Grupy. Shahrzad rozpoczęła swoją karierę w Lovells LLP, przed dołączeniem do iliad w 2009 roku. Zanim w 2018 roku została mianowana Zastępcą Szefa Działu Prawnego, zajmowała różne stanowiska w Dziale Prawnym iliad. Shahrzad jest prawnikiem z uprawnieniami do wykonywania zawodu i posiada tytuł DJCE nadany w Montpellier, ukończyła także podyplomowe studia z zakresu prawa spółek i podatków na Uniwersytecie Paris II oraz posiada tytuł magistra finansów szkoły biznesu ESCP (Paryż).

Pan Thomas Reynaud – jako Dyrektor klasy C

Thomas Reynaud jest Dyrektorem Generalnym Grupy iliad. W 2007 roku dołączył do iliad, z zadaniem strukturyzacji wzrostu Grupy. Początkowo pełnił funkcję Szefa ds. Rozwoju Działalności, następnie w 2008 roku został Dyrektorem Finansowym, a w 2010 roku Starszym Wiceprezesem. Od maja 2018 r. jest Dyrektorem Generalnym Grupy. Thomas rozpoczął karierę w Nowym Jorku w 1997 roku. Następnie został Dyrektorem Zarządzającym ds. Sektora Telekomunikacji i Mediów w Société Générale, gdzie doradzał europejskim przedsiębiorstwom w zakresie rozwoju ich działalności, w tym iliad w czasie pierwszej oferty publicznej jej akcji. Jest członkiem Zarządu Fundacji Mozaïk, aktywnie wspiera stowarzyszenie ScholaVie, prowadzące kampanie na rzecz pozytywnej edukacji szkolnej, a także jest partnerem kilku innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze rolno-spożywczym. Pasjonat historii, a zwłaszcza rewolucji francuskiej, Thomas jest absolwentem szkoły biznesu HEC (Paryż) i Uniwersytetu Nowojorskiego.

Pan Nicolas Thomas – jako Dyrektor klasy C

Nicolas Thomas jest Dyrektorem Operacyjnym i członkiem Zarządu iliad Italia - włoskiej spółki należącej do Grupy iliad. Z Grupą iliad współpracuje od ponad dziesięciu lat. W 2016 roku z powodzeniem przyczynił się do uzyskania zgody organów UE na wejście Grupy na włoski rynek telefonii komórkowej w ramach pakietu naprawczego zaproponowanego Komisji Europejskiej. Od tego czasu zwiększał on know-how i wiedzę specjalistyczną Grupy w zakresie prowadzenia działalności, inwestowania i innowacji na rynku włoskim. Przed objęciem stanowiska w iliad Italia, Nicolas uczestniczył w uruchomieniu działalności Grupy iliad w zakresie telefonii komórkowej we Francji oraz wniósł wkład w jej rozwój, treść i działalność zakupową. Nicolas był wcześniej konsultantem w Roland Berger (Paryż), co poprzedziła praca w Unibail-Rodamco. Nicolas jest absolwentem szkoły biznesu HEC (Paryż).

Pan Maxime Lombardini – jako Dyrektor klasy C

Maxime Lombardini jest Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów iliad. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w grupie Bouygues, gdzie pełnił kolejno funkcje Sekretarza Generalnego TPS (telewizji satelitarnej), Dyrektora ds. Rozwoju TF1 i Dyrektora Generalnego TF1 Production. Następnie, od 2007 do 2018 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Grupy iliad. W dniu 21 maja 2018 r. Maxime został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów iliad. Od 16 marca 2020 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów, współpracując z Xavierem Niel. Maxime jest absolwentem Sciences Po Paris i ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego na Uniwersytecie Paris II.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR