Zarząd P4 sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że nastąpiła zmiana adresu Emitenta na:

P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu