W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r Zarząd P4 sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła Przyrzeczoną Umowę Nabycia Udziałów w związku z procesem nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o. („VMP”) („Transakcja”), ponieważ wszystkie warunki zawieszające w związku z Transakcją zostały spełnione.

Cena nabycia, bez uwzględnienia gotówki i długu VMP, wyniosła 13,4 mln EUR (59 mln PLN) i podlega ewentualnym dalszym korektom związanym z procedurą tzw. closing accounts.

Przeniesienie własności udziałów w VMP nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2020 r. (Zamknięcie Transakcji). Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o finansowanie zewnętrzne dostępne Spółce.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR - informacje poufne.