Zarząd P4 sp. o.o. (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 4/2020 opublikowanego w systemie EBI w dniu 13 maja 2020 roku dotyczącego powołania z dniem 1 lipca 2020 roku Marcina Szula na Członka Zarządu i dyrektora ds. finansowych Spółki, w dokumencie załączonym do niniejszego komunikatu, uzupełnia ww. raport o informacje dotyczące Marcina Szula, wynikające z § 10 pkt) 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Życiorys Marcin Szul (PDF)