Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”, „Play”), niniejszym informuje, że Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 roku powołany na Członka Zarządu i dyrektora ds. finansowych Spółki. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z pełnienia funkcji dyrektora ds. finansowych i Członka Zarządu Play z końcem dnia 30 czerwca 2020 r.

Marcin Szul posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, rachunkowości zarządczej
i kontrolingu, z czego znaczną większość w sektorze telekomunikacyjnym. Ostatnie dziesięć lat spędził
w Play na stanowisku dyrektora ds. kontrolingu finansowego. Przed dołączeniem do Play, pracował między innymi w PTK Centertel (operator mobilny obecnego Orange Polska) oraz UPC Polska (części Grupy Liberty Global). Marcin Szul uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz tytuł MBA z IESE Business School w Barcelonie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.