W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020, Zarząd P4 sp. z o.o. (“Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. Spółka sfinalizowała ustanowienie trzyletniej Dodatkowej Linii Kredytowej („Finansowanie”) w wysokości 1.2 mld złotych.

Finansowanie zostało uruchomione w całości, a większość środków zostanie w najbliższych dniach wykorzystana na częściową przedpłatę istniejącego zadłużenia.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR