Zarząd P4 sp. z o.o. („Spółka„) informuje, iż w dniu 27 lutego 2020 roku, Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) oraz do Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI oraz EBI.

Podstawa prawna: Regulamin ESPI §11 pkt 1 oraz Regulamin EBI §10