Załączona prezentacja została zaprezentowana inwestorom przed emisją Obligacji Serii B w grudniu 2020 r.

Prezentacja dla Inwestorów - grudzień 2020 r. (PDF)