PLAY dołącza do renomowanego indeksu WIG20 już w drugim roku notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W oparciu o roczną rewizję indeksu, PLAY wejdzie do grupy 20 najcenniejszych i najbardziej płynnych spółek na polskim rynku po sesji giełdowej 15 marca 2019 roku.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie PLAY wejdzie do indeksu z udziałem 1,05%. Ranking dla WIG20 został sporządzony po sesji w dniu 15 lutego 2019 r. i uwzględnia wartość obrotów za ostatnie 12 miesięcy przed dniem rankingu, natomiast wartość akcji w wolnym obrocie obliczana jest na podstawie ceny zamknięcia w dniu 12 lutego 2019 r. .

Ioannis Karagiannis, Przewodniczący Rady Dyrektorów Play Communications SA, skomentował: "Chciałbym podziękować za zaufanie i wiarę w Play, dzięki którym Spółka wkrótce wejdzie do indeksu WIG20. Jesteśmy w pełni świadomi, że taki przywilej pociąga za sobą odpowiedzialność."